Tin mới
Văn Bản mới
7. Tổ Hành chính- Tổng hợp


1. Chức năng- nhiệm vụ:

 Giúp giám đốc trong công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động;

 Thực hiện công tác hành chính văn phòng:

+ Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn tư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại;

+ Quản lý kế hoạch mua sắm, sửa chữa thiết bị, dụng cụ văn phòng;

+ Quản lý cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc, kiểm tra đôn đốc và thực hiện công tác vệ sinh môi trường nơi làm việc, học tập trong Trung tâm;

+ Quản lý, sử dụng thiết bị phòng chống cháy nổ, xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ theo quy định;

+ Kết hợp với các bộ phận và cơ quan công an để ngăn chặn và sử lý kịp thời các tai tệ nạn xã hội, các vụ việc gây mất trật tự an ninh;

+ Thường trực giúp Giám đốc trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các khiếu nại tố cáo.

+ Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch chỉ tiêu tiền mặt với Tài chính, Kho bạc nhà nước;

 + Lập báo cáo thu chi tài chính, báo cáo kiểm kê, quyết toán đúng quy định;

 + Kiểm soát thu chi đúng chế độ chính sách của nhà nước, trên cơ sở chứng từ hợp pháp, hợp lệ;

 + Làm thủ tục rút tiền mặt, ngân phiếu, các thủ tục chuyển trả tiền nợ các đợn vị khách hàng và thanh quyết toán chứng từ theo qui định  của  Luật;

 + Thanh toán lương, học phí, học bổng cho cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, học viên kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ chính sách;

 + Tổ chức bảo quản số liệu, chứng từ tốt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh tra, kiểm tra của nhà nước.

+ Lập kế hoạch cung ứng phương tiện, thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết cho đào tạo của các lớp học, khoá học;

 + Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm, sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quá trình đào tạo;

 + Quản lý, cấp phát thiết bị,vật tư, vật liệu thực hành.

2. Thông tin nhân sự tổ Hành chính – tổng hợp :

 Tổ trưởng

Phạm Thị Bích Thủy

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : Quản lý thư viện

Nhiệm vụ được giao :  Phụ trách hoạt động chung của tổ - Quản lý thư viện – quản lý công văn

Email :

DĐ: 0986 875 117 

 Tổ viên

Quách Tất Hà

Nhiệm vụ được giao :  Công tác bảo vệ

Email :

DĐ:

0977374391


 Tổ viên

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Vật lý

Nhiệm vụ được giao :  Quản lý thiết bị

Email :

DĐ: 0989948289


Tổ viên
 

Đinh Văn Hữu

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : Kế Toán

Nhiệm vụ được giao :  Kế toán trung tâm

Email :

DĐ: 0976846129