Tin mới
Văn Bản mới
5. Tổ đào tạo nghề- hướng nghiệp

1. Chức năng nhiệm vụ

 a) Đào tạo nghề

- Tổ chức thu thập thông tin nhu cầu học nghề và việc làm để xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm;

- Lập kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp cho từng khoá học;

- Tổ chức xây dựng và biên soạn  chương trình, giáo trình trình Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt trước khi đưa vào giảng dạy;

-  Quản lý hồ sơ học viên, phân loại đánh giá chất lượng kết quả học tập từng học viên và từng lớp học.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo;  

-  Xây dựng kế hoạch sử dụng và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b) Hướng nghiệp

-  Tìm hiểu thông tin về lĩnh vực quan hệ sản xuất kinh doanh phục vụ cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu về sản phẩm do Trung tâm tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường;

- Thu thập thông tin về thi trường lao động bao gồm; Nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công;

- Phối hợp với các công ty tư vấn giúp lao động tìm việc làm, lựa chọn công viêc phù hợp;

2. Thông tin nhân sự tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp:

 Tổ trưởng

Đinh Thái văn

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP kỹ thuật

Nhiệm vụ được giao : Phụ trách hoạt động chung của tổ - Giảng dạy nghề phổ thông (môn Hàn)

Email :

DĐ: 0977374388

 Tổ  viên

Đào Duy Tảo

Trình độ : Cao đẳng

Chuyên môn : May công nghiệp

Nhiệm vụ được giao : nghề phổ thông (May công nghiệp)

Email :

DĐ: 0989858831

 Tổ viên

Phạm Chí Thảo

Trình độ : Đại học

Chuyên môn :

Nhiệm vụ được giao : Nghề phổ thông (Làm vườn)

Email :

DĐ: 

 Tổ viên

 

Bùi Hải Hưng

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP kỹ thuật

Nhiệm vụ được giao : nghề phổ thông (May công nghiệp1)

Email :

DĐ: 0945076232