Tin mới
Văn Bản mới
4. Tổ giáo dục thường xuyên

1. Chức năng- nhiệm vụ :

a. Giáo dục thường xuyên:

- Tổ chức giảng dạy các bộ môn văn hoá cho các lớp học văn hoá theo chương trình qui định của bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người học. Quản lý việc lên lớp, thực hiện chương trình của giáo viên và học viên theo thời khoá biểu.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; kiểm tra đánh giái kết quả dạy của giáo viên; đánh giá kết quả giáo dục đạo đức của học viên. Đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn văn hoá.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên cập nhật hồ sơ: Sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ ghi đầu bài, học bạ… theo qui định hiện hành.

- Tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức, ôn thi học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp cho học viên, quản lý chương trình, giáo án ôn luyện của giáo viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức triển khai và theo dõi việc viết đề tài, giải pháp khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên.

- Tham gia giảng dạy các chuyên đề đáp ứng nhu cầu người học tại Trung tâm hoặc tại các địa phương. Hỗ trợ các Trung tâm Học tập cộng đồng về tài liệu, phương pháp giảng dạy, giáo viên… để thực hiện tại các lớp của Trung tâm Học tập cộng đồng.

b. Hướng nghiệp :

- Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp. Tổ chức cho học viên thực tập, làm quen với một số nghề chủ yếu trong xã hội và các nghề truyền thống của địa phương.

- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học viên để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất.

- Động viên hướng dẫn học viên đi vào những nghề  những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hoá

- Giáo dục cho học viên thái độ lao động XHCN, ý thức tôn trọng người lao động thuộc các ngành nghề khác nhau, ý thức tiết kiệm và bảo vệ của công đây là phẩm chất nhân cách không thiếu được ở những người lao động trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ giáo dục đạo đức và lương tâm nghề nghiệp chủ yếu đối với thế hệ trẻ.

c. Chuyên đề:

- Quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin-truyền thông; chương trình đào tạo bồi dương trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch dạy các chuyên đề tại trung tâm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được ban giám đốc phê duyệt. Phối hợp với các bộ phận, đơn vị, tổ chức khác có liên quan nhằm nâng cao hiện quả các chuyên đề.

- Giúp ban giám đốc lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu công việc đảm bảo chính xác, kịp thời.

2. Thông tin nhân sự tổ GDTX :
 
Tổ trưởng

Nguyễn Thị An

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP toán

Nhiệm vụ được giao : Phụ trách hoạt động chung của tổ - Giảng dạy môn toán

Email :

DĐ: 0961046657

 
 
Tổ viên

Bùi Thị Xuân

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Văn

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn văn học

Email :

DĐ: 0984371169

 
Tổ viên

Nguyễn Thị Xuân

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Hóa

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Hóa

Email :

DĐ: 0974369858


 Tổ viên

Nguyễn Minh Ca

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Lý

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Lý

Email :

DĐ: 01646804277


 Tổ viên


 

Trần Văn Nguyên

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Ngoại ngữ

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Ngoại ngữ

Email :

DĐ: 0918015479

 
Tổ viên

 

Nguyễn Thị Hải Yến

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Lý

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Lý

Email :

DĐ: 0987985727

 
Tổ viên

Phan Thị Thu Hằng

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : CNTT

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Tin học

Email : phanhang7@gmail.com

DĐ: 01683474588

 Tổ viên

 

Nguyễn Thị Uyên

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP GDCD

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn GDCD

Email :

DĐ: 0974234884

 
Tổ viên

 

Hoàng Thị Hương

Trình độ : Thạc sỹ

Chuyên môn : SP Sinh học

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Sinh học

Email :

DĐ: 0974175438


 Tổ viên


 

Bùi Thị Thu Hương

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Địa lý

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Địa lý

Email :

DĐ: 0985180482

 
Tổ viên

 

Bùi Thị Dung

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Văn

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Văn

Email :

DĐ: 01649831545


 Tổ viên

 

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Sử học

Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Sử học

Email :

DĐ: 0979568286