Tin mới
Văn Bản mới
2. Ban giám đốc

1. Thông tin nhân sự

 Giám đốc

Bùi Văn Đam

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Toán

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Email : buidamhb@gmail.com

DĐ: 0986 724 619 

 Phó giám đốc

Nguyễn Trọng Cường

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : Toán-Tin ứng dụng

Nhiệm vụ được giao: Quản lý GDTX 

Email : trcuonglt@gmail.com

DĐ: 0975 807 499

Phó giám đốc

Lại Thị Vĩ

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Quản lý xã hội

Nhiệm vụ được giao: Quản lý dạy nghề

Email :

DĐ: 0166 9418 426