Tin mới
Văn Bản mới
1. Ban Chi ủy


Thông tin nhân sự  ban chi ủy

        Bí thư chi bộ

Bùi Văn Đam

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Toán

Nhiệm vụ được giao : Bí thư

Email : buidamhb@gmail.com

DĐ: 0986 724 619
         
Phó bí thư

 Nguyễn Trọng Cường

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : Toán- Tin ứng dụng

Nhiệm vụ được giao :  Phó bí thư

Email : trcuonglt@gmail.com

DĐ: 0975 807 499
             
Ủy viên

 Lại Thị Vĩ

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Quản lý xã hội

Nhiệm vụ được giao:  ủy viên

Email :

DĐ: 0166 9418 426
 
Ủy viên Hà Thị Hương Quế

Trình độ : Đại học

Chuyên môn: SP ngoại ngữ

Nhiệm vụ được giao: Ủy viên

Email : quehth@gmail.com

DĐ: 0981216938


 Ủy viên Nguyễn Thị Xuân

Trình độ : Đại học

Chuyên môn : SP Hóa

Nhiệm vụ được giao : Ủy viên

Email :

DĐ: 0974369858