QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021
Số ký hiệu văn bản 86/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 02/10/2015
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-86-2015-nd-cp- CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ.doc
Tin mới