NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
Số ký hiệu văn bản 2268/CT - BGDĐT
Ngày ban hành 08/08/2019
Ngày hiệu lực 08/08/2019
Trích yếu nội dung NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct_2268_bgd_ve_nhiem_vu_giai_phap_nam_hoc_2019_2020.pdf
Tin mới