Tin mới
Văn Bản

Tuyển sinh lớp tiếng dân tộc Thái

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Thái

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng Dân tộc TháiCăn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục th­­­ường xuyên huyện Lạc Thuỷ, quy định tại Quyết định số 1355/QĐ –UBND ngày 20 tháng 05 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ- UBND ngày 03/10/2016 của UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Lạc Thuỷ;

Trung tâm GDNN-GDTX Lạc Thuỷ phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Thái.  

1. Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại tỉnh Hoà Bình.

2. Thời gian học: Vào thứ 7 và chủ nhận hàng tuần.

3. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: Từ 20/6/2019 trực tiếp tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thuỷ.

4. Địa điểm học và thi: Trung tâm GDNN – GDTX Lạc Thuỷ

5. Kinh phí đào tạo:Theo thỏa thuận

6. Hồ sơ đăng ký:

-2 ảnh 4x6

- Bản phô tô chức minh thư nhân dân

- Đơn xin học theo mẫu

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua Đ/c Hà Thị Hương Quế –Tổ trưởng tổ giáo vụ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thuỷ, số điện thoại: 0981216938 hoặc liên hệ qua Đ/c Nguyễn Ngọc Mai- Nhân viên giáo vụ, số điện thoại 0984937616.